NAGRADNI KONKURS "MALA CRNA HALJINA NA TVOJ NAČIN"

Nagradni konkurs „Mala crna haljina na tvoj način“ traje od 12.04.2018. godine i traje do 28.04.2018. godine do 20h.

Organizator konkursa je Avon Cosmetics SCG d.o.o. iz Beograda, Milutina Milankovića 9ž (dalje: Organizator ili AVON).

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno.

Konkurs se realizuje na posebno kreiranoj web stranici www.avonbox.rs i na Facebook stranici Avon Srbija (https://www.facebook.com/avonsrbija), Pravila nagradnog konkursa će biti objavljena na sajtu www.avonbox.rs

Pre nego što uzme učešće u akciji, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u „opštim odredbama“.

PRAVILA KONKURSA

Na Avon Srbija Facebook stranici i na web stranici avonbox.rs se organizuje konkurs „Mala crna haljina na tvoj način“ u okviru koga će se nagrađivati korisnici koji će putem aplikacije postavljati svoje fotografije sa omiljenom malom crnom haljinom. Žiri Organizatora bira 3 (tri) najzanimljivije i najkreativnije fotografije i nagrađuje učesnike koji su ih poslali. U uži izbor ulazi prvih 10 fotografija po broju glasova.

Korišćenje aplikacije je besplatno i dobrovoljno.

Korisnik može da pošalje više od jedne fotografije.

Glasati je moguće samo jednom u toku dana.

Žiri čine: Ana Ljubinković, modna dizajnerka; Milica Savinšek, Brand Communication Specialist Serbia; Jelena Ašković, Content Marketing Specialist Serbia; Nevena Radulović, eCommerce Specialist Serbia.

Žiri zadržava pravo da izmeni fotografiju koju korisnik pošalje u cilju što boljeg prezentovanja na aplikaciji „Mala crna haljina na tvoj način“. Izmena fotografije podrazumeva kropovanje, isecanje delova fotografije, eventualnu dorada boja i pozadine fotografije, kao i dodavanje teksta, logotipa i sl.

Žiri Organizatora će prihvatiti samo fotografije koje su u skladu sa zadatom temom i koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše AVON.

Učesnici ovog konkursa i lica na fotografiji ne mogu biti maloletna, a Organizator zadržava pravo da traži proveru ispunjenosti ovog uslova i da u skladu sa tim ne dozvoli objavljivanje fotografija na kojima se pojavljuju maloletna lica.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

  • su stariji od 18 godina, uključujući i druga lica koja se nalaze na fotografiji, mimo učesnika konkursa;
  • su saglasni sa pravilima ovog konkursa;
  • pristaju da Organizator prikupljene fotografije koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
  • žele da pošalju svoje kreativne fotografije na zadatu temu na Avon Srbija Facebook stranicu ili web stranicu www.avonbox.rs u svrhu učestvovanja u konkursu;
  • pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih moralnih prava autora, na sve izrađene fotografije, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;
  • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Fond nagrada:

Ukupan broj dobitnika: 3

Nagrade:

Glavna nagrada – Haljina Ane Ljubinković po meri dobitnice i novi Avon Little Black Dress parfem

Druga nagrada – Avon Little Black Dress parfem za dobitnicu i njenu drugaricu

Treća nagrada – Avon Little Black Dress parfem

Ukupan fond nagrada: 1 haljina Ane Ljubinković i 4 Avon parfema.

Mehanizam nagrađivanja

Svi posetioci Avon Srbija facebook stranice, ili web sajta www.avonbox.rs biće u mogućnosti da u periodu trajanja ovog konkursa pošalju kreativne fotografije na kojima je prikazana njihova omiljena mala crna haljina i osvoje nagradu.

Fotografije mogu slati preko aplikacije „Mala crna haljina na tvoj način“ koja se nalazi na web stranici www.avonbox.rs kao i na na Facebook stranici Avon Srbija.

Jedna osoba može osvojiti jednu nagradu.

Sve fotografije koje su poslate preko aplikacije „Mala crna haljina na tvoj način“, a ispunjavaju temu i pravila konkursa, i odobrene su od strane Žirija Organizatora biće objavljene na aplikaciji „ Mala crna haljina na tvoj način “. U protivnom se smatra da fotografija nije ispunila uslove ovog konkursa za osvajanje nagrade.

Od prvih 10 fotografija po broju glasova, koje su objavljene na rang listi u aplikaciji „ Mala crna haljina na tvoj način “ žiri bira 3 pobednika i nagrađuje 3 osobe koje su poslale izabrane fotografije.

Kriterijumi po kojima žiri bira fotografije su: kreativna i zanimljiva fotografija, stil u skladu sa Avon brendom.

Žiri će odabir pobedničkih fotografija izvršiti do 03.05.2018., a imena pobednika će biti objavljena na Facebook stranici Avon Srbija narednog dana (04.05.2018.) i to najkasnije do 20h.

Nagrada će se dodeliti samo osobi koja je poslala fotografiju i osvojila nagradu i ne uključuje druga lica na fotografiji.

Preuzimanje nagrada:

Učesnici koji su stekli pravo na nagrade biće putem mejl adrese pozvani da ostave svoje podatke kako bi im se uručile nagrade.

Ime dobitnika nagrade biće objavljeno na Avon Srbija Facebook stranici kao i na sajtu www.avonbox.rs

Nakon proglašenja, dobitnici će biti kontaktirani putem mejla i dužni su da dostave svoje podatke, kako bi im nagrada bila isporučena brzom poštom na kućnu adresu.

Ukoliko se dobitnici nagrade iz ovog konkursa ne jave putem emaila, u periodu od sedam (7) dana od dana proglašenja pobednika, smatraće se da su dobitnici odustali od nagrade, a Organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči.

Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Da biste učestvovali u ovoj nagradnoj akciji potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa, tako što ćete kliknuti da prihvatate ili se slažete sa ovim pravilima. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe ste saglasni da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa (fotografije) može da se koristi na internet stranici koju je postavio organizator, kao i da se koristi u druge marketinške svrhe (Facebook, i slično), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su ime i prezime i adresa stanovanja prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran/a od strane Avona u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom Avon da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Avon promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom Avon da pri realizaciji ove aktivacije isključi iz konkursa sve učesnike kod kojih se utvrde pokušaji mahinacija i manipulisanja glasovima, korišćenja skripti i ostalih neregularnih radnji. Takođe potvrđujem da sam obavešten/a i saglasan/a sa time da regularnost učešća i glasanja utvrđuje stručni tim određen od strane organizatora, a koji nije u obavezi da obrazlaže odluke o isključenju učesnika iz konkursa.

Potvrđujem da Avon ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da Avon nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, dana 10.04.2018. godine

ORGANIZATOR:
Avon Cosmetics SCG D.O.O.